Skip to content

Jana - Modul za elektronički potpis

Windows OS

Instalacija

Bundle verzija

Instalacijsku datoteku možete preuzeti ovdje

Ova verzija ne zahtjeva da na računalu imate instaliranu Java programsku podršku i namijenjena je isključivo za 64-bitne verzije Windows operativnih sustava.

Light verzija

Instalacijsku datoteku možete preuzeti ovdje

Ova verzija zahtjeva da na računalu imate instaliranu Java programsku podršku. Ovu verziju moguće je koristiti i na 32-bitnim i na 64-bitnim verzijama Windows operativnih sustava.

Ovdje možete preuzeti datoteku za instalaciju Java programske podrške za 64-bitne verzije Windows operativnog sustava. Minimalna Java verzija 8, preporučena verzija 17.

Ovdje možete preuzeti datoteku za instalaciju Java programske podrške za 32-bitne verzije Windows operativnog sustava. Minimalna Java verzija 8, preporučena verzija 17.


U nekim slučajevima je moguće da vas prilikom preuzimanja datoteke vaš preglednik upozori da preuzeta datoteka nije sigurna. U tom slučaju slobodno nastavite s preuzimanjem i instalacijom. Primjerice, ukoliko instalacijsku datoteku preuzimate putem internet preglednika tada je moguće da će vam se pojaviti poruka kao na slici ispod.

U ovakvim slučajevima samo kliknite na strelicu desno i odaberite "Keep"/"Zadrži". Nakon toga otvorite mapu u kojoj se nalazi preuzeta datoteka i dvostrukim klikom miša započnite proces instalacije.

Instalacijska procedura će na vaše računalo instalirati Java aplikaciju za elektronički potpis i dodatak (ekstenziju) za Google Chrome i Mozilla Firefox preglednik koja će omogućiti komunikaciju između web aplikacije i Java aplikacije za elektronički potpis. Dodatak (ekstenziju) za Microsoft Edge preglednik mora se instalirati zasebno jer nije dio instalacijske procedure.

Pokretanje instalacije je vrlo jednostavno. Dvostrukim klikom miša na preuzetu instalacijsku datoteku započinjete proces instalacije. Nakon toga dovoljno je još jednom potvrditi nastavak i na kraju klikom na "Kraj" završiti proces instalacije.

Po završetku instalacije obavezno zatvorite i ponovno pokrenite internet preglednik kako bi se instalirani dodatak ispravno inicijalizirao.

Prilikom prvog pokretanja Google Chrome ili Mozilla Firefox preglednika nakon instalacije u gornjem desnom uglu pojavit će se dijalog ili vitualna notifikacija koja vas obavještava o instaliranom dodatku. Kliknite na "Enable extension"/"Omogući proširenje" kako bi potvrdili instalaciju dodatka unutar vašeg preglednika.

Google Chrome dodatak

U slučaju da vam se prilikom prvog pokretanja Google Chrome preglednika nakon završene instalacije nije prikazao potvrdni dijalog s gore navedenom porukom moguće da je došlo do problema prilikom automatske instalacije proširenja/ekstenzije unutar preglednika. U tom slučaju kliknite na opcije Google Chrome preglednika (ikona gore desno) i odaberite "Više alata"/"More Tools" -> "Proširenja"/"Extensions" te među dodacima potražite "Jana - modul za elektronički potpis". Ako takav dodatak nije instaliran možete ga instalirati kroz Chrome Web Store putem ovog linka (link otvorite s Google Chrome preglednikom i zatim kliknite na "Add to chrome"/"Dodaj u Chrome")

Mozilla Firefox dodatak

U slučaju da vam se prilikom prvog pokretanja Mozilla Firefox preglednika nakon završene instalacije nije prikazao potvrdni dijalog s gore navedenom porukom moguće da je došlo do problema prilikom automatske instalacije proširenja/ekstenzije unutar preglednika. U tom slučaju kliknite na link za ručno preuzimanje eksatenzije i nakon toga samo potvrdite aktivaciju ekstenzije. (link otvorite s Mozilla Firefox preglednikom i zatim na potvrdnom dijalogu kliknite na "Allow->Add"/"Dopusti->Dodaj")

Nakon uspješne instalacije među dodacima u vašem internet pregledniku biti će vidljivo dodatno proširenje za komunikaciju s potpisnim modulom.

Za pokretanje instalacijske procedure na Windows OS morate imati administratorska prava na vašem računalu.  

Pokretanje instalacije i deinstalacije na Windows OS omogućeno je i u tihom načinu rada (silent mode) uz dodatak parametra /s (JanaInstall.exe /s ; JanaUninstall.exe /s)  

O svim nadogradnjama aplikacije biti ćete obaviješteni kroz web aplikaciju gdje će vam biti ponuđen link za preuzimanje nove verzije modula za potpisivanje. Postupak nadogradnje identičan je inicijalnoj instalacijskoj proceduri.  

Microsoft Edge dodatak

Elektronički potpis unutar internet preglednika Microsoft Edge omogućen je od verzije 79. Nakon što je prethodno uspješno instaliran Jana modul za elektronički potpis, kod ovog je preglednika potrebno dodatno ručno instalirati Jana proširenje (add-on) iz Chrome Web trgovine putem ovog linka (link otvorite s Edge preglednikom i zatim kliknite na "Get"/"Dodaj")

Deinstalacija aplikacije

U svakom trenutku datoteke kreirane ovom instalacijom možete ukloniti s vašeg računala ukoliko pokrenete standardnu proceduru deinstalacije kroz akciju uklanjanja programa putem upravljačke ploče (Control Panel).

U slučaju reinstalacije ili instalacije nove verzije modula za potpisivanje, preporučuje se deinstalacija postojećeg paketa, ponovo pokretanje računala i zatim instalacija nove verzije paketa.

Linux OS

Instalacija

Preduvjet je da na računalu imate instaliranu Java programsku podršku (minimalna verzija 8, preporučena verzija 17, Oracle Java ili OpenJDK)

Instalacijsku datoteku možete preuzeti ovdje

Pokrenite Terminal i upišite sljedeću naredbu:

sh janainstall_vX.X.X.run

Zamijenite X.X.X s ispravnom verzijom koju ste preuzeli

Instalacijska procedura će vas pitati u koju mapu na vašem računalu želite instalirati aplikaciju (zadana mapa je: $HOME/opt). Za automatsku instalaciju dodatka za internet preglednik morat ćete imati root prava o čemu će vas instalacijska procedura također obavijestiti.

Po završetku instalacije obavezno zatvorite i ponovno pokrenite Google Chrome ili Mozilla Firefox preglednik kako bi se instalirani dodatak ispravno inicijalizirao.

Instalacijska procedura će na vaše računalo instalirati Java aplikaciju za elektronički potpis i dodatak (ekstenziju) za Google Chrome preglednik koja će omogućiti komunikaciju između web aplikacije i Java aplikacije za elektronički potpis.

Prilikom prvog pokretanja Google Chrome ili Mozilla Firefox preglednika nakon instalacije u gornjem desnom uglu pojavit će se dijalog koji vas obavještava o instaliranom dodatku. Kliknite na "Enable extension"/"Omogući proširenje" kako bi potvrdili instalaciju dodatka unutar vašeg preglednika.

Google Chrome dodatak

Vidi ovdje.

Mozilla Firefox dodatak

Vidi ovdje.

Deinstalacija aplikacije

Pokrenite Terminal i upišite sljedeću naredbu:

ultima@ultima ~ $ sh [instalacijska mapa]/JanaSig/com.ultimalabs.jana_uninstall.sh

Izraz [instalacijska mapa] zamijenite s putanjom mape koju ste odabrali prilikom instalacije.

Mac OS X

Instalacija

Preduvjet je da na računalu imate instaliranu Java programsku podršku (minimalna verzija 8, preporučena verzija 17, Oracle Java ili OpenJDK)

Instalacijsku datoteku možete preuzeti ovdje

Pokrenite Terminal i upišite sljedeću naredbu:

sh janainstall_vX.X.X.run

Zamijenite X.X.X s ispravnom verzijom koju ste preuzeli

Instalacijska procedura će vas pitati u koju mapu na vašem računalu želite instalirati aplikaciju (zadana mapa je: $HOME/opt).

Po završetku instalacije obavezno zatvorite i ponovno pokrenite Google Chrome ili Mozilla Firefox preglednik kako bi se instalirani dodatak ispravno inicijalizirao.

Instalacijska procedura će na vaše računalo instalirati Java aplikaciju za elektronički potpis i dodatak (ekstenziju) za Google Chrome preglednik koja će omogućiti komunikaciju između web aplikacije i Java aplikacije za elektronički potpis.

U slučaju korištenja elektroničkog potpisa bez Java dodatka na Mac OS X operativnim sustavima potrebno je instalirati JDK Java programsku podršku (za korištenje elektroničkog potpisa pomoću Java appleta bila je dovoljna instalacija JRE Java programske podrške).

Google Chrome dodatak

Vidi ovdje.

Mozilla Firefox dodatak

Vidi ovdje.

Deinstalacija aplikacije

Pokrenite Terminal i upišite sljedeću naredbu:

ultima@ultima ~ $ sh [instalacijska mapa]/JanaSig/com.ultimalabs.jana_uninstall.sh

Izraz [instalacijska mapa] zamijenite s putanjom mape koju ste odabrali prilikom instalacije.

Detaljni pregled opcija modula za potpisivanje

1 Otvori/Zatvori okvir za odabir upravljačke datoteke kritpografskog uređaja

2 Pokreni proces potpisivanja

3 Odustani od potpisivanja i vrati se na pregled podataka

4 Indikator napretka potpisivanja

5 Okvir za prikaz statusnih poruka

6 Popis trenutno uključenih kriptografskih uređaja

7 Osvježi popis kriptografskih uređaja

8 Popis certifikata na odabranom kriptografskom uređaju

9 Putanja do upravljačke datoteke kriptografskog uređaja

10 Baza potpisnog modula. Klikom na jednu od ikona možete izmijeniti bazu potpisnog modula (svaki modul koristi drugačiji način pristupa vašem kriptografskom uređaju). U slučaju da imate problema s potpisivanjem, možete probati promijeniti bazu potpisnog modula.

11 Detaljni prikaz grešaka kod spremanja potpisanih podataka (prikazuje se samo ako postoje greške kod spremanja potpisanih podataka)

Arhiva

Ovdje možete preuzeti starije verzije Jana modula za potpisivanje.

Windows

Jana v2.2.2

Jana v2.2.2 Bundle

Jana v2.2.1

Linux / Mac OS X

Jana v2.2.2

Jana v2.2.1