Mac OS X - instalacija programske podrške

Provjerite na službenim web stranicama pružatelja usluge (FINA, Certilia, Komercijalna banka) je li podržan rad s kriptografskim uređajem na macOS operativnim sustavima i preuzmite službenu programsku podršku (middleware) za vašu verziju macOS operativnog sustava.

Ukoliko vam sustav ne dopušta instalaciju paketa koji nisu preuzeti iz službenog Apple repozitorija (Mac App store), potrebno je podesiti sigurnosne postavke:

  • Kliknite na Apple logo u gornjem lijevom uglu ekrana
  • Kliknite na "System preferences" i zatim na "Security & Privacy"
  • Kliknite na karticu "General" -> "Click the lock to make changes" -> Unesite vašu lozinku ako vas to sustav zatraži -> Odaberite "Anywhere"

Nakon završene instalacije, umetnite kriptografski uređaj, otvorite aplikaciju "Keychain Access" (Finder->Applications->Utilities->Keychain Access) i provjerite da li je kriptografski uređaj s pripadajućim certifikatima vidljiv unutar aplikacije (Keychains segment).