Skip to content

Konfiguracija Google Chrome preglednika

Windows OS

nakon instalacije osnovne programske podrške za kriptografski uređaj nisu potrebna dodatna podešavanja Google Chrome preglednika.

MacOS

nakon instalacije osnovne programske podrške za kriptografski uređaj nisu potrebna dodatna podešavanja Google Chrome preglednika.

Linux OS

Google Chrome podržava rad s kriptografskim uređajima na GNU/Linux operativnim sustavima, ali je za takvu funkcionalnost potrebno napraviti nekoliko dodatnih koraka:

 • Ako je vaš Google Chrome preglednik otvoren, prije podešavanja ga je potrebno zatvoriti.

 • Pokrenite Terminal i upišite naredbu ovisno o vašoj distribuciji

Debian-bazirane GNU/Linux distribucije

ultima@ultima:~$ sudo apt-get install libnss3-tools

RPM-bazirane GNU/Linux distribucije

ultima@ultima:~$ sudo yum install nss-tools

Fedora (od verzije 18)

ultima@ultima:~$ sudo dnf install nss-tools

Po završetku instalacije NSS alata, upišite sljedeće naredbe:

ultima@ultima:~$ cd $HOME
ultima@ultima:~$ modutil -dbdir sql:.pki/nssdb/ -add "CAC Module" -libfile /usr/lib64/pkcs11/libcoolkeypk11.so -mechanisms FRIENDLY

U konkretnom primjeru korišten je PKCS11 modul libcoolkey. To može biti bilo koji drugi PKCS11 modul koji podržava rad s vašim kriptografskim uređajem. U tom slučaju dovoljno je promijeniti vrijednost parametra -libfile koja će biti apsolutna putanja do željenog PKCS11 modula.

Posljednja naredba bi trebala ispisati sljedeći tekst:

ultima@ultima:~$ Module "CAC Module" added to database.

Uključite kroptografski uređaj i pokrenite sljedeću naredbu kako biste provjerili ispravnost instalacije modula:

ultima@ultima:~$ modutil -dbdir sql:.pki/nssdb/ -list

Naredba bi trebala prikazati tekst sličan sljedećem (ovisno o vrsti kriptografskog uređaja):

ultima@ultima:~$ Listing of PKCS #11 Modules
-----------------------------------------------------------
  1. NSS Internal PKCS #11 Module
  slots: 2 slots attached
  status: loaded

  slot: NSS Internal Cryptographic Services
  token: NSS Generic Crypto Services

  slot: NSS User Private Key and Certificate Services
  token: NSS Certificate DB

 2. CAC Module
  library name: /usr/lib64/pkcs11/libcoolkeypk11.so
  slots: 1 slot attached
  status: loaded

  slot: ActivIdentity Activkey_Sim [CCID Bulk Interface] 00 00
  token: IVAN IVIĆ

Ukoliko NSS baza nije prethodno inicijalizirana, potrebno je napraviti njenu inicijalizaciju

U slučaju prikaza poruke:

ultima@ultima:~$ modutil: function failed: SEC_ERROR_BAD_DATABASE: security library: bad database"

Potrebno je upisati sljedeće naredbe koje će inicijalizirati NSS bazu:

ultima@ultima:~$ mkdir -p $HOME/.pki/nssdb
ultima@ultima:~$ certutil -d $HOME/.pki/nssdb -N

Po izvršenju naredbi upišite lozinku kojom ćete zaštiti NSS bazu.

U slučaju da je NSS baza prethodno inicijalizirana, ali i dalje se pojavljuje greška SEC_ERROR_BAD_DATABASE, potrebno je rekreirati postojeću NSS bazu

ultima@ultima:~$ mv ~/.pki/nssdb ~/.pki/nssdb.corrupted
ultima@ultima:~$ mkdir ~/.pki/nssdb
ultima@ultima:~$ chmod 700 ~/.pki/nssdb
ultima@ultima:~$ certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -N

Nakon završetka rekreiranja NSS baze, potrebno je pokrenuti sljedeću naredbu i zatim napraviti provjeru kao što je opisano u jednom od prethodnih koraka:

ultima@ultima:~$ modutil -dbdir sql:.pki/nssdb/ -add "CAC Module" -libfile /usr/lib64/pkcs11/libcoolkeypk11.so -mechanisms FRIENDLY