Skip to content

Windows - instalacija programske podrške

FINA

Upute i programska podrška za FINA kriptografske uređaje

Certilia

Upute i programska podrška za Certilia (AKD) kriptografske uređaje

Komercijalne banke

S obzirom da korisnici za prijavu u sustav i elektronički potpis mogu koristiti digitalne certifikate izdane na različitim kriptografskim uređajima komercijalnih banaka (B2G - Business-to-government), u nastavku možete pronaći direktne poveznice na službene upute za instalaciju programske podrške za kriptografske uređaje na Windows operativnim sustavima. B2G usluga trenutno podrazumijeva da na kriptografskom uređaju komercijalne banke imate iinstalirane FINA certifikate.

Ovdje navodimo samo neke pružatelje B2G usluge. Većina poslovnih banaka danas nudi korisnicima B2G uslugu. Ukoliko vaša poslovna banka nudi B2G uslugu, na službenim stranicama banke ćete pronaći uputstva za instalaciju programske podrške.

Zagrebačka banka

Upute za e-ZABA programsku podršku

Privredna banka Zagreb

Upute za PBZCOM@NET programsku podršku

Raiffeisen banka

Upute za iDIREKT (B2G) programsku podršku

Addiko bank

Upute za Addiko EBank programsku podršku


U slučaju poteškoća prilikom instalacije programske podrške za kriptografske uređaje na Windows operativnim sustavima, najbolje je direktno kontaktirati tehničku podršku izdavatelja koji vam je isporučio kriptografski uređaj.