Java instalacija za Windows operativni sustav

Posjetite web stranicu http://www.java.com/en/download/index.jsp i kliknite na "Free Java Download":

Nakon toga kliknite na "Agree and Start Free Download":

Na upit želite li pokrenuti ili snimiti datoteku, odaberite pokretanje ("Run"):

Kliknite na gumb "Install >":

Po završetku instalacije kliknite na gumb "Close":

Ako se test Java programske podrške za internet preglednik ne pokrene automatski, možete ga pokrenuti ručno.