Java instalacija za Mac OS X operativni sustav

Uklanjanje stare verzije Java programske podrške

Verzije Mac OS X operativnih sustava 10.7 (Lion) i 10.8 (Mountain Lion) dolaze s predinstaliranom Java programskom podrškom verzije 1.6. Prije instalacije Java verzije 1.7, preporučamo da uklonite stariju verziju Java programske podrške s vašeg računala:

Verzija Mac OS X operativnog sustava 10.9 (Mavericks) više ne dolazi s predinstaliranom Java programskom podrškom, pa u tom slučaju možete preskočiti gore navedene korake za uklanjanje stare verzije Jave.

Podešavanje sigurnosnih postavki za instalaciju aplikacija

Ukoliko vam sustav ne dopušta instalaciju paketa koji nisu preuzeti iz službenog Apple repozitorija (Mac App store), potrebno je podesiti sigurnosne postavke:

Instalacija nove verzije Java programske podrške

U slučaju korištenja elektroničkog potpisa bez Java dodatka na Mac OS X operativnim sustavima potrebno je instalirati JDK Java programsku podršku (za korištenje elektroničkog potpisa pomoću Java appleta dovoljna je instalacija JRE Java programske podrške).

Posjetite web stranicu http://www.java.com/en/download/index.jsp i kliknite na "Free Java Download":

Nakon toga kliknite na “Agree and Start Free Download”:

Otvorite lokaciju na kojoj ste spremili preuzetu instalacijsku datoteku (obično u mapi "Downloads") i dva puta kliknite na istu kako biste započeli instalaciju

Nakon pokretanja čarobnjaka za instalaciju dva puta kliknite na prikazanu ikonu i daljnjim klikom na "Continue" pratite instalacijske korake do završetka instalacije.

Po završetku instalacije kliknite na "Close".

Otvorite Safari internet preglednik i pokrenite test Java programske podrške.